www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Markowska ratuje zwi?zek!

Patrycja ma szans? na naprawienie, tego co si? popsu?o.

Ca?e szcz??cie, bo ostatnie doniesienia na temat jej zwi?zku z Jackiem Kopczy?skim nie by?y ró?owe. Patrycja tak cz?sto koncertowa?a i skupia?a si? na obowi?zkach zawodowych, ?e u jej ukochanego pojawi?a si? frustracja – on sam musia? zajmowa? si? dzieckiem i domowymi obowi?zkami, w dodatku jego kariera nie toczy?a si? w tempie, jakiego by sobie ?yczy?.

Markowska_Patrycja

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>