www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mariusz Pudzianowski TV

Chodz? s?uchy ?e pewien strongman ma patent na karier? telewizyjn?….

Mowa oczywi?cie o Mariuszu „Dominatorze” Pudzianowskim któremu zasmakowa?y kamery i wi?ksza widownia. Co tam kulki betonowe i trabanty pod pach?, trzeba uderza? z grubej rury. Tak trzymaj Mariusz, tak trzymaj!! Wyznania Mariusza w „Twoim Imperium” ….Planuj? sko?czy? ze sportem wyczynowym i zaj?? si? telewizj? oraz biznesem. Mam zamiar stworzy? wielkie widowisko telewizyjne, rozmowy w tej sprawie ju? trwaj?….

S? gusta i gu?ciki, sprawa jest oczywista. Trzeba poczeka? i najpierw prze?kn?? a kto wie… mo?e podejdzie. Jedno tylko zastanawia, a mianowicie kto by?by ewentualnym prowadz?cym… bo chyba nie Mariusz?!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>