www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mariusz Kiljan pokona? seps?!

Aktor Heli w opa?ach trafi? do szpitala w Wigili? Bo?ego Narodzenia z podejrzeniem ?wi?skiej grypy.

Na szcz??cie wykluczono obecno?? gro?nego wirusa, co nie oznacza?o jednak pociechy dla rodziny aktora. Ci?gle by? w bardzo ci??kim stanie. Teraz z doniesie? Faktu dowiadujemy si?, ?e najgorsze Kiljan ma ju? za sob?.  Wyszed? ze szpitala, ale nie mo?e jeszcze wróci? do pracy. Lekarze zalecili mu specjaln? diet? i oszcz?dny dla zdrowia tryb ?ycia. W takim razie ?yczymy mu szybkiego powrotu do pe?nej formy. Przyznacie, ?e jest szcz??ciarzem. Z takiego stanu rzadko, komu udaje si? wyj?? ca?o.

WI?CEJ NA TEN TEMAT ZNAJDZIESZ PONI?EJ

Aktor “Heli w opa?ach” w ?pi?czce!

Kiljan nie ma ?wi?skiej grypy!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>