www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Maria Wa??sa spotyka si? z Najmanem!!!

Czy nikt jej nie ostrzeg?? Ostatnio, gdy Marcin spotyka? si? z Sash? Strunin, og?asza? wszem i wobec, ?e jest jej pierwszym m??czyzn?! Co b?dzie mówi? teraz, gdy spotyka si? z córk? by?ego prezydenta?

Jak na razie Marcin skupi? si? na wynoszeniu pod niebiosa zas?ug ojca Marysi – Lecha Wa??sy. Zapytany o zdanie na jego temat s?odzi?, a? mdli?o.

Ale jak Maria Wa??sa pozna?a Marcina Najmana?!

Do tej pory wiadomo by?o jedynie, ?e nowy ch?opak Wa??sówny to przyjaciel Macieja Kawulskiego, tego samego, czyli ch?opaka Edyty Herbu?. I gdyby nie schadzka Marysi i Marcina w parku na ?aweczce, pewnie jeszcze ?yliby?my w b?ogiej nie?wiadomo?ci.

Jak donosi prasa bulwarowa oboje w parku na ?awce sprawiali wra?enie bardzo zaj?tych sob?, tym bardziej ?e pozwalali sobie na przytulanki, a Marysia siedzia?a Marcinowi na kolanach …

No có?, czy?by dziewczyna z dobrego domu lubi?a takich m??czyzn jak Najman? Niestety to ju? klasyczny przypadek, wi?c, je?li Marysia zakocha?a si? w bokserze i „zabijace”, to nie ona pierwsza.

Najman ostatnim czasem bawi? w towarzystwie Joli Rutowicz, a wcze?niej Sashy Strunin. Teraz wida? si?gn?? na „wy?sz? pó?k?”.

Z tym, ?e takie historie mi?osne zawsze maj? jedno zako?czenie … burzliwe rozstanie.


Wpisz komentarz

 1. 8 kwietnia 2010 13:09

  ella665:

  Kim jest Maria Wiktoria?- Córk? by?ego prezydenta.
  Czym si? zajmuje w ?yciu?- Byciem córk? by?ego prezydenta.
  Czym wyj?tkowym zas?u?y?a sobie na bycie ogólnie znan??- tym ?e jest córk? by?ego prezydenta:)))))
  A mo?e by te wszystkie by?e prezydentówny wzi??y si? za jak?? uczciwa prac?.Nie mo?na ca?e ?ycie ?lizga? si? po ty?ku tatusia,a na w?tpliwej urodzie interesu nie zrobi?.A mo?e licz? na nadzianych facetów , którzy wi???c si? z nimi zrobi? na nazwisku tatusia niez?y interes??:)))

Podobne posty:

/* */?>