www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

MARIA KACZY?SKA: WSPOMNIENIE PIERWSZEJ DAMY W OBIEKTYWIE!

Jaka by?a Maria Kaczy?ska? Zwyczajna ciep?a, skromna kobieta, kochaj?ca ?ona, a jednocze?nie Pierwsza Dama – kobiet? z klas?, która zna?a kilka j?zyków obcych i doskonale odnajdywa?a si? w ka?dej sytuacji.

Takie okre?lenia padaj? dzisiaj z ust znajomych, polityków, s?siadów i ludzi, którzy zetkn?li si?  z Mari? Kaczy?sk?, cho?by na moment.

El?bieta Jakubiak, by?a szefowa Kancelarii Prezydenta tak oto wspomina Mari? Kaczy?sk? w rozmowie z portalem wp.pl:

Przez lata nic si? nie zmieni?a, przyby?o jej tylko obowi?zków. Po wyprawieniu m??a do pracy przychodzi?a do biura i pracowa?a do nocy. Przyjmowa?a ludzi, ambasadorów, pisa?a listy, organizowa?a spotkania towarzyskie. By?a cz?owiekiem kultury, uwielbia?a teatr, muzyk?, zreszt? kiedy? by?a t?umaczem sztuk teatralnych, wi?c ?wietnie si? odnajdywa?a w tym ?wiecie.


Zobacz wspomnienie Marii Kaczy?skiej w naszym obiektywie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>