www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marek W?odarczyk i jego nietypowy rekord!

To, ?e Marek W?odarczyk ma nieokie?znany temperament nie jest nowo?ci?, ale troch? dziwi, ?e popada? w konflikt z prawem a? tak cz?sto ….

Aktor dopiero niedawno przyzna? si? prasie do swoich licznych konfliktów z prawem. By? aresztowany we Francji, w Niemczech oraz w USA. Próbuje pobi? jaki? rekord?

W?odarczyk_Marek

Co prawda, wi?kszo?? z jego przewinie? nie by?a jaka? skandaliczna, jednak ma?o aktorów (zw?aszcza graj?cych stró?a prawa, rola W?odarczyka w serialu „Kryminalni”, komisarza Zawady) mo?e pochwali? si? takimi „osi?gni?ciami”.

Mo?e te do?wiadczenia pomog?y mu w kreowaniu postaci i ubogaci?y jego gr? aktorsk??

W?odarczyk_Marek


Wpisz komentarz

  1. 2 maja 2009 20:02

    ja:

    czy istnieje takie slowo ,,ubogacily,,?myslalam,ze sie mowi (i pisze),,wzbogacily,,…

Podobne posty:

/* */?>