www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marek Kondrat w Rejsie II?!

Po wyst?pie w hicie „Wszyscy Jeste?my Chrystusami”, aktor zapowiedzia?, ?e teraz ju? nie poci?ga go ?ycie na planie filmowym…


Za?ama?o to wielu jego fanów. Marek od tamtego czasu wyst?pi? tylko w drugiej cz??ci Rysia i reklamach banku.

Chyra_Andrzej_Kondrat_Marek

Spe?nia? si? za to zak?adaj?c winiarnie i sp?dzaj?c czas z rodzin?. Czy teraz powróci do dawnych zwyczajów?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>