www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marczuk-Pazura napisze ksi??k?!?

Ujawni kulisy rozstania z Cezarym?

Ostatnie lata dla Weroniki Marczuk-Pazury by?y bardzo trudne. Uzbiera?by si? materia? na niejedn? ksi??k?! I by? mo?e Weronika napisze ksi??k? o tym, co j? w ostatnim czasie spotka?o.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>