www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marczuk-Pazura, dzisiaj postawi? jej zarzuty!!!

Ju? doprowadzono j? do prokuratury…

Jak podaje Fakt, Weronika M.P. zosta?a ju? doprowadzona do prokuratury, gdzie przes?uchanie podejrzanej rozpocznie si? o godzinie 14:00.


Gwiazda odpowiada? b?dzie z paragrafu 228, wed?ug którego, ka?dy kto w zwi?zku z pe?nieniem funkcji publicznej przyjmuje korzy?? maj?tkow? lub osobist? albo jej obietnic? lub takiej korzy?ci ??da, podlega karze pozbawienia wolno?ci od roku do lat 10 –  czytamy.

Tabloid przypuszcza, ?e jeszcze dzisiaj gwie?dzie zostan? postawione zarzuty. Jak dla jurorki programu You Can Dance zako?czy si? ta bulwersuj?ca sprawa?

Dowiedz sie wi?cej na temat tej sprawy

Szok! Skandal! Marczuk-Pazura zatrzymana przez CBA!!!

Marczuk-Pazura, od striptizu po CBA!?

EXTRA: Cezary Pazura o zatrzymaniu by?ej ?ony – o?wiadczenie!!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>