www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marczuk-Pazura adoptuje dziecko!?

Od dawna chcia?am zosta? mam?, ale du?o spraw z?o?y?o si? na to, ?e do tej pory nie urodzi?am dziecka.

By?a ?ona Cezarego Pazury zwierzy?a si? w „Twoim Imperium”. Od lat mawia si?, ?e Weronika odk?ada?a swoje macierzy?stwo z my?l? o opiece nad starsz? córk? by?ego ju? m??a Czarka Pazury, z jego pierwszego ma??e?stwa.

Niestety jej zwi?zek z Pazur? nie przetrwa?, a ona sama straci?a lata swojej m?odo?ci. Teraz ju? bez spekulacji, g?o?no mówi o adopcji …

Uwa?am, ?e to jest pi?kne, je?li kogo? sta? na obdarowanie nie swojego biologicznego dziecka tak? mi?o?ci? jak w?asnego.

Marczuk_Pazura_Weronika

Przypominamy, teraz Weronika jest w szcz??liwym zwi?zku z Maciejem Go?y?niakiem. Czy ju? wkrótce zostan? rodzicami?

Go?y?niak_Maciej_Marczuk_Pazura_Weronika

Marczuk_Pazura_WeronikaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>