www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marczuk nie odda nazwiska

Po rozwodzie z Cezarym Pazur?, Weronika Marczuk – Pazura nie zmieni?a nazwiska …

Za du?o ju? w Polsce kobiet, które nadu?ywaj? naszego s?awnego nazwiska! – stwierdzili podobno krewni Cezarego Pazury (46 l.)...

I naciskaj?, by jego by?a ?ona Weronika przesta?a si? przedstawia? jako Marczuk-Pazura, a poprzesta?a na nazwisku, które nosi?a przed ?lubem. Ale ona nie zamierza z niczego rezygnowa?.” – donosi Fakt.

Czy Ci krewni Czarka nie maj? lepszego zaj?cia?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>