www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marczuk b?dzie mia?a w?asn? TV!?

Weronika Marczuk-Pazura jest skazana na sukces.

Jak donosi Fakt, ju? teraz Weronika ma spore do?wiadczenie w bran?y telewizyjnej, – od podszewki. Wida? nie zamierza go zmarnowa?, bo zosta?a jednym z udzia?owców spó?ki, która uruchamia w?a?nie nowy kana? informacyjny. Na razie dzia?a on ju? w niektórych warszawskich hotelach.

Marczuk_Pazura_Weronika

Czy?by takie dzia?ania biznesowe Weroniki by?y wyra?nym sygna?em, ?e program You Can Dance, w którym by?a jurork? nie pojawi si? ju? w TVN?

Marczuk_Pazura_Weronika

Marczuk_Pazura_WeronikaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>