www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marcin Prokop, tanie wino i wagary

Ka?dy prze?ywa? na swój sposób dzie? wagarowicza. Ale ?eby spija? si? winem?!!

Marcin Prokop wyznaje (SE) ?e zdarza?o mu si? czasami poszale? w dniu wagarowicza. Wspomnienia z liceum „Mia?em w liceum do?? surow? pani? dyrektor, która, gdy tylko przy?apa?a kogo? na wagarowaniu, wzywa?a rodziców, kara?a zawieszeniem w prawach ucznia, wi?c niezbyt cz?sto opuszcza?em szko??. Ale oczywi?cie zdarza?o mi si? to”.

„Pami?tam, raz poszed?em z kolegami do nieistniej?cego ju? warszawskiego kina Skarpa. Przed seansem wypili?my jakie? tanie wino truskawkowe. Potem totalnie si? rozchorowa?em, co ostatecznie… wyleczy?o mnie z wagarowania” – dodaje Marcin.

Metoda ekstremalna, ale jak wida? skuteczna. Pono? cel u?wi?ca ?rodki!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>