www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marcin Bosak wykr?ca si? od ?lubu!?

Dziecko i zwi?zek z 9 – letnim sta?em to ma?o?

Marcin Bosak i jego narzeczona Monika Paku?a – tak narzeczona, bo aktor 5 lat temu o?wiadczy? si? Monice, s? jedn? z tych par, dla których na wszystko i zawsze znajdzie si? czas. Oboje wychowuj? prawie 2 letniego synka i w skrócie rzec mo?na ciesz? si? tym, co maj?. Cho? wielu z nas mo?e si? to wyda? nierealne, im do szcz??cia ?adne formalno?ci nie s? potrzebne. Nawet pier?cionek zar?czynowy niespecjalnie chyba by? potrzebny.

Ze ?lubem absolutnie nie mamy ci?nienia, a Monika nie przepada za noszeniem bi?uterii – mówi Marcin w rozmowie z Twoim Imperium.

Bosak_Marcin

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>