www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mandaryna zapracowa?a na bankructwo!?

Marta Wi?niewska nie prz?dzie najlepiej. Czyja to zas?uga?

I tu mo?na przywo?a? do starego powiedzenia Jak sobie po?cielisz, tak si? wy?pisz. Jak donosi Fakt, szko?y ta?ca Marty Wi?niewskiej ju? prawie nie istniej?. Niestety zainteresowanych nauk? ta?ca u Mandaryny zacz??o brakowa?, kiedy to coraz cz??ciej Wi?niewska nie pojawia?a si? na zaj?ciach, które mia?a prowadzi?. Wysy?a?a kogo? na zast?pstwo. Bulwarówka s?dzi, ?e Marta maj?c biznes, my?la?a, ?e pracowa? nie trzeba …

Wi?niewska_Marta

Wi?niewska_Marta

No có?, teraz zosta?a jej tylko jedna szko?a ta?ca z czterech, które mia?a na pocz?tku. Jak sobie poradzi Mandaryna z tym kryzysem? Chyba nie b?dzie skupia? si? na muzyce, jak zapowiada?a po rozstaniu z Micha?em Szatkowskim!?

Wi?niewska_Marta

Wi?niewska_Marta

Wi?niewska_Marta

Drugi m?? Mandaryny?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>