www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mandaryna w d?ugach!

Rozstanie z menad?erk? b?dzie bola?o

„Sp?acenie setek tysi?cy z?otych d?ugów to nie przelewki.

Marta Wi?niewska (30 l.) oficjalnie rozsta?a si? ju? ze sw? mened?erk?, ale pozosta?a mi?dzy nimi jedna nierozwi?zana sprawa. Katarzyna Kanclerz ??da, aby Mandaryna sp?aci?a jej zobowi?zania pieni??ne” – donosi Fakt.

Kiedy? z Kanclerz m?czy? si? by?y m?? Marty, Micha? Wi?niewski. Teraz ona sama. Co to za kobieta ta Kanclerz?


Wpisz komentarz

  1. 10 lutego 2010 18:10

    Marcin:

    Powiedzie? Wam kim jest Kanclerz? Jest nikim! Najpierw pomaga?a Mandarynie, tylko po to ?eby j? teraz pogr??yc. MANDARYNA JEST NIEWINNA!

Podobne posty:

/* */?>