www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mandaryna szlifuje talent wokalny!?

Ciekawe, kto podj?? si?, takiego zadania i zosta? jej nauczycielem?

Z doniesie? Faktu, wynika, ?e Marta Wi?niewska uczy si? ?piewa? za Oceanem. Jej pe?na mobilizacja wynika z przygotowa? do kolejnej p?yty.

Tylko czy znaj?c ju? mo?liwo?ci wokalne Mandaryny kto? jeszcze b?dzie chcia? kupi? jej now? p?yt??

Du?o do my?lenia daje te? fakt, ?e nikt w kraju nie podj?? si? tego trudnego wyzwania, – uczenia Marty poprawnego ?piewu.

Miejmy tylko nadziej?, ?e efekty nauki b?d? na tyle zadowalaj?ce, ?e ze spokojem b?dzie mo?na pos?ucha? nie tylko p?yty, ale i ?piewu na ?ywo …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>