www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mandaryna: Nie przyja?ni? si? z Micha?em!

Stosunki by?ych ma??onków by?y tematem ju? wielu dysput. Jak si? okazuje, mimo up?ywu lat, wcale nie jest tak ró?owo, jakby si? wydawa? mog?o.

Rozstanie Marty Wi?niewskiej – Mandaryny z m??em Micha?em Wi?niewskim to bolesny kawa?ek historii ich zwi?zku. Przecie? pami?tamy jeszcze tak doskonale ich bajkowy, wymarzony ?lub w zimowej aurze. Ale to ju? by?o i nie wróci wi?cej…

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>