www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mandaryna ma pecha do facetów?

Wszyscy chc? j? wykorzysta?!


Marta rozsta?a si? ostatnio z nauczycielem wychowania fizycznego, Micha?em Szatkowskim. Cho? teraz mówi si?, ?e to on od niej odszed?, wcze?niej g?o?no by?o o tym, ?e Micha? wi???c si? z Mart? chce si? wypromowa? w showbiznesie.

Wi?niewska_Marta_Szatkowski_Micha?

Teraz, gdy pojawi?y si? informacje w prasie kolorowej o nowym facecie Wi?niewskiej, znowu pada has?o – wykorzysta?! Tym razem, ?ycie na gor?co donosi, ?e tajemniczy m??czyzna jest zafascynowany Mart?, – to bogaty biznesmen, cudzoziemiec, który inwestuje w Polsce. Podobno ju? si? zorientowa?, ?e dzi?ki Marcie mo?e si? wypromowa?.

Wi?niewska_Marta

Zastanawiamy si? tylko, w jaki? to sposób?

Wi?niewska_Marta

Wi?niewska_Marta

Wi?niewska_Marta

Samusionek roznegli?owana na imprezie dla dzieci???


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>