www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mandaryna ma ju? nowego faceta!

Nauczyciela wychowania fizycznego zamieni?a na bogatego biznesmena!

Takie rewelacje funduje nam Fakt. Znajoma Marty dzieli si? z bulwarówk? swoj? wiedz? na temat ?ycia osobistego Wi?niewskiej

„Poznali si? jaki? czas temu, gdy ona je?dzi?a do Stanów. Tam bra?a lekcje ?piewu, mia?a wiele spotka? z producentami muzycznymi i w?a?nie podczas jednego z takich spotka? Marta pozna?a swojego obecnego przyjaciela […]To w?a?nie jego helikopterem Marta polecia?a w ten weekend do Ko?obrzegu promowa? swoj? najnowsz? p?yt?. Mimo ?e nie móg? by? z ni? tego dnia, chcia? jej uprzyjemni? podró? i udost?pni? swój prywatny helikopter” (Fakt)

Mandaryna_Wi?niewska_Marta

Mandaryna_Wi?niewska_Marta

Dopiero co dowiedzieli?my si?, ?e powodem rozstania Marty z dotychczasowym partnerem (m??czyzn? jej ?ycia, jak mówi?a) by?y stresy przenoszone  z pracy do domu.

Mandaryna_Wi?niewska_Marta_Szatkowski_Micha?

Mandaryna_Wi?niewska_Marta_Szatkowski_Micha?

Teraz te informacje rzucaj? na to rozstanie troch? inne ?wiat?o. Czy?by Marta szuka?a kolejnego m??a – biznesmena? Po rozwodzie z Micha?em Wi?niewskim, wydawa?o si?, ?e ta dziewczyna chce raczej spokojnego ?ycia...

Mandaryna_Wi?niewska_Marta

Mandaryna_Wi?niewska_Marta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>