www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mamy zdj?cia dziewczyn, które uczestniczy?y w „czworok?cie” z Ronaldo.

Na razie tylko dwóch, ciekawe, kiedy ujawni si? ta trzecia…

Allison Aimee i Suzanne Coppin, voila! Nie ma to jak „oryginalny” pocz?tek s?awy… Chocia? tak z drugiej strony mo?na na to spojrze? z innej strony – skandal seksualny maj? ju? za sob?. Teraz pozostaje tylko si? lansowa?.

Allison Aimee i Suzanne Coppin

//Foto by: The Sun


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>