www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ma??e?ski kryzys Figury to fikcja?!

Aktorka Katarzyna Figura podobno wcale nie rozsta?a si? z m??em. W Dzie? Dobry TVN wyzna?a, ?e…

zamierza do??czy? do niego i przez rok lub dwa by? rozdart? mi?dzy Polsk? a USA.

Schoenhals_Figura_Katarzyna

Aktorka powiedzia?a tak?e, ?e kilka dni temu widzia?a si? z m??em w Nowym Jorku. Czy?by koniec kryzysu?

Schoenhals_Figura_Katarzyna

A mo?e wcale go nie by?o? Podobno Kai wróci? do swojego rodzinnego kraju, bo spodoba?y mu si? zmiany na stanowisku prezydenta. Czy ta para wróci kiedy? na sta?e do Polski?

Schoenhals_Figura_Katarzyna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>