www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Malinowska ju? w szpitalu, a rodzi za miesi?c!

Karolina dla bezpiecze?stwa dziecka jest pod sta?? opiek? lekarsk?. Jednak zaskakuj?ce jest to, ?e …

W tej trudnej zapewne dla niej sytuacji, jej m?? Olivier Janiak wykazuje si? wielkim zrozumieniem i trosk?. Jak donosi prasa bulwarowa Janiak ka?dego dnia odwiedza Karolin? w szpitalu z bukietem ró? i smako?ykami.

Malinowska_Karolina

Taki m?? to skarb – proponujemy jednak Olivierowi oszcz?dza? si?y, bo po narodzinach b?dzie mia? r?ce pe?ne roboty! A opieka nad dzieckiem jest bardziej wyczerpuj?ca ni? prowadzenie imprez i programów telewizyjnych …

Malinowska_Karolina_Janiak_Olivier

Póki, co przysz?ym rodzicom ?yczymy wytrwa?o?ci i pomy?lnego rozwi?zania.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>