www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ma?gorzata Ko?uchowska zagra w nowym serialu

Zdj?cia maj? ruszy? ju? tego lata. Aktork? b?dzie mo?na zobaczy? w roli…siostry zakonnej.
Z?o?liwi podkre?laj?, ?e w ko?cu b?dzie mia?a okazj? zagra? sam? siebie.

mwmedia_20090310_073139

Efekty jej pracy b?dzie mo?na zobaczy? jesieni? na kanale TVP1. Czy uda jej si? wykreowa? co? innego ni? dotychczas?

Malgorzata Kozuchowska

mwmedia_20080301_201615

mwmedia_20080902_091142

Widzowie na pewno s? spragnieni nowo?ci i oryginalno?ci w jej wizerunku. Mo?e t? rol? przekona do siebie swych krytyków?

mwmedia_20080918_192916

mwmedia_20081003_070007


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>