www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Majka Je?owska w szpitalu!

Nie dotar?a na koncert.

Na kolejny koncert, bo jak informuje Fakt, w pi?tek, Majka Je?owska da?a dwa koncerty i jecha?a jeszcze na trzeci. Nie dotar?a na miejsce.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>