www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Majka Jeżowska i Kasia Cerekwicka razem na koncercie charytatywnym

Majka Jeżowska i Kasia Cerekwicka wystąpią razem na jednej scenie podczas charytatywnego koncertu dla chorego rodzeństwa, Adasia i Lei. Dzieci urodziły się z rzadką chorobą, na którą nie ma leku, a cała nadzieja pozostaje w przeprowadzanych testach klinicznych na całym świecie. Impreza odbędzie się w piątek, 17 czerwca w Łomiankach. W koncercie udział wezmą także inni artyści, m.in. Aneta Figiel, Dorota Miśkiewicz, Marek Napiórkowski.

Sanfilippo jest rzadką chorobą genetyczną, która powoduje śmiertelne uszkodzenie mózgu. Jest określana jako choroba dziecięca, ponieważ większość pacjentów nigdy nie dorośnie. Sanfilippo wpływa głównie na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Z czasem, komórki mózgowe wypełniają się odpadami, których komórka z powodu braku enzymu nie jest w stanie przetworzyć. Mózg zostaje stopniowo uszkadzany, czego rezultatem u dzieci jest nadpobudliwość, bezsenność, utrata mowy i umiejętności poznawczych, upośledzenie umysłowe, problemy kardiologiczne, drgawki, utrata mobilności, demencji i wreszcie śmierć, zwykle przed dorosłością.

Obecnie nie ma powszechnej terapii lub leczenia dostępnego dla każdej rodziny z rozpoznaniem tej wyniszczającej choroby. Kilka etapów testów klinicznych na dzieciach zostało już zakończonych, a następne są w toku. Wśród różnych możliwości leczniczych, terapia genowa stanowi dziś najbardziej obiecujące możliwości dla chorych na Sanfilippo.

 


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>