www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Majdan zrezygnowa? z mandatu radnego?

Tak, gdyby?cie nie wiedzieli to by?y m?? Dody i by?y niestety ju? pi?karz, próbowa? robi? karier? polityczn?. Z marnym skutkiem …

7 maja oka?e si?, czy Rados?aw Majdan zrezygnowa? z mandatu radnego do sejmiku. W swojej kadencji pojawi? si? na zebraniu jedynie dziewi?? razy.

Majdan_Rados?aw

Czy?by zadania polityki go przeros?y? Mo?e nie zdawa? sobie sprawy, ?e b?dzie tam mia? jakie? obowi?zki, poza reklamowaniem swojej twarzy?

Majdan_Rados?aw


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>