www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Majdan: Zamiast Dody, Indianin!

Rozwiewamy w?a?nie wszelkie spekulacje na temat tatua?u Majdana przedstawiaj?cego Dod?, – tego czy go w ko?cu usun?? po rozstaniu z gwiazd? Dod?, czy jeszcze nie …

Majdan nie liczy ju? na powrót do by?ej ?ony Doroty Rabczewskiej. Wszystko na to wskazuje. Nie tylko ostatnie randki Dody z ró?nymi m??czyznami czy podejrzenia o jej zar?czyny z Adamem Darskim, ale jeszcze jedna wa?na rzecz …

Majdan_Radek

Do niedawna jeszcze Radek nosi? dumnie na r?ce tatua? z wizerunkiem Dody, teraz ju? nie. Szokuj?ce jest jednak to, kim Majdan zast?pi? podobizn? swojej by?ej ukochanej …

Majdan_Radek


W rozmowie z pras? Majdan zdradza, ?e to wizerunek Indianina …

„Interesuj? si? histori? Indian. Dla mnie to byli pierwsi hipisi. ?yli zgodnie z przyrod?, zwierz?ta zabijali tylko po to, by prze?y? – na znak szacunku zjadali ich serca. Szczególnie lubi? Indian Ameryki Po?udniowej: Majów i Azteków. Mo?e dlatego, ?e te? grali w pi?k? – tyle ?e biodrem?” (SE)

Majdan_Radek

Majdan_Radek


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>