www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Majdan wyda? 5 tysi?cy na pantofle i sweter!?

Dla wieku gwiazd METKI maj? najwi?ksze znaczenie. Radek Majdan na zakupowym ci?gu nie zwa?a na ceny?

By? m?? Dody niemal od zawsze przyk?ada? du?? piecz? do zak?adanych kreacji. Je?li w przypadku m??czyzn, o kreacjach w ogóle mówi? mo?na. Ale przyzna? trzeba, ?e Radek, jak znany sportowiec, który ma na swoim koncie nie tylko ma??e?stwo z Dod?, ale te? udzia? w Ta?cu z gwiazdami i oczywi?cie wiele osi?gni?? sportowych i innych (o bójce w Milenie nie wspominaj?c) musi przecie? dba? o swój wygl?d zewn?trzny. Dlatego Radek Majdan zawsze pilnuje, aby nie zak?ada? byle czego.  Ostatnio nawet wyda? spor? sumk? na zakupach …

Majdan_Rados?aw

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>