www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Majdan: O?eni? si? z Dod? po raz drugi !!!

B?dzie ?lub? Majdan opowiada o relacji z Dod?.

Kiedy? ??czy?a ich pot??na nami?tno??, potem pojawi?y si? podejrzenia, wyskoki Radka i oskar?enia  Dody. Sko?czy?o si? na burzliwym rozstaniu przypiecz?towanym rozwodem.

Od jakiego? czasu jednak Doda i Majdan próbuj? si? dogada?. Prasa donosi o ich spotkaniach.

Teraz na ?amach „VIVY” Majdan opowiada o relacji z Dod? i próbach ponownego posk?adania ich zwi?zku

„Do tej pory gra?y mi?dzy nami emocje, które przeszkadzaj? w takich rozmowach. A teraz, mam nadziej?, troch? si? wyciszy?o i nasta? klimat do powa?nych ustale?. Bo je?li si? kogo? spotyka i na jego widok serce mocniej bije, to znaczy, ?e warto tak? rozmow? odby?”

„Gdy patrz? na nasze zdj?cia, powraca do mnie to, co prze?yli?my, i jak by?o cudownie. Przypominam sobie fantazj?, wariactwa Doroty. Jest ona wspania?? ?wirusk?. W dodatku utalentowan?”

„Poza tym je?eli mieliby?my dojrze? do tego, ?eby pobra? si? po raz drugi, zrobimy to„.

W ko?cu pojawia si? jaki? przejrzysty obraz tego, co si? ostatnio mi?dzy nimi dzieje.

Jedno jest pewne, albo w tym roku czeka nas ?lub roku, albo serce Majdana nie przetrwa odrzucenia Dody.

Ale jest nadzieja, Doda ci?gle ma na r?ce tatua? „KOCHAM RADKA”


Wpisz komentarz

  1. 16 czerwca 2010 21:45

    mateusz:

    ale ma krzywe nogi.

Podobne posty:

/* */?>