www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Majdan ma tylko przyjació?ki!?

Przecie? chcia? za?o?y? rodzin? i stworzy? powa?ny zwi?zek? Co? si? zmieni?o?

Oficjalne deklaracje gwiazd, a to co dzieje si? faktycznie to ju? inna sprawa?

Mo?na by tak pomy?le?, czytaj?c to, co powiedzia? ostatnio agent Rados?awa Majdana. Sam pi?karz, jeszcze nie tak dawno deklarowa?, ?e szuka kobiety na ca?e ?ycie i jest gotowy zosta? ojcem. Teraz okazuje si?, ?e ta gotowo?? wcale nie musi odnajdywa? swojego odbicia w rzeczywisto?ci. Ch?ci to przecie? jedno, a mo?liwo?ci to drugie.

Majdan_Rados?aw

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>