www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Magda Mo?ek uczy si? seksu!?

Prezenterka doskonale wie, jak uzyska? najwi?cej rzetelnych informacji na temat po?ycia ma??e?skiego. Jak dokszta?ca si? w kwestii stosunków damsko – m?skich?

Jak podaje Super Express, Magda na letni spacer zabiera ze sob? pouczaj?c? lektur? napisan? przez ksi?dza.

Mo?ek_Magda

Zaskoczeni? My te?, jednak okazuje si?, ?e informacji na temat poprawy wspó??ycia seksualnego Mo?ek szuka w ksi??ce ojca Ksawerego Knotza o bujnie brzmi?cym tytule „Seks, jakiego nie znacie” …

Mo?ek_Magda

Uf.. przeczytanie tego poradnika z pewno?ci? poprawia jako?? seksu. W co nie w?tpimy, bo ju? sam tytu?, jest przecie? bardzo obiecuj?cy. A skoro zainteresowa? Magd? …

Mo?ek_Magda

Mo?ek_Magda


Wpisz komentarz

  1. 20 lipca 2009 16:22

    kairjet:

    Bardzo interesuj?ce. Jednak ja nie czyta?em tej ksi??ki a pewnie warto.

Podobne posty:

/* */?>