www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Madonna „zlitowa?a” si? nad Guyem?

Postanowi?a wyp?aci? mu odpraw?…


topnews


Rozwód co prawda ju? sta? si? faktem, ale Madonna chyba dopiero teraz zrozumia?a, jaki b??d pope?ni?a… Okaza?o si? bowiem, ?e piosenkarka postanowi?a (wbrew porozumieniu zawartemu w s?dzie) wyp?aci? by?emu m??owi troch? grosza.

Guy mia? zrzec si? wszelkich roszcze? do jej pieni?dzy w zamian za mo?liwo?? widywania si? z dzie?mi. Nie stanowi?o to dla niego problemu – od samego pocz?tku bardziej zale?a?o mu na rodzinie ni? na pieni?dzach, dlatego zgodzi? si? na taki uk?ad. Madonna chyba ca?y czas by?a przekonana, ?e Guy leci na pieni?dze. A teraz wysz?o na jaw, ?e to zupe?na nieprawda.

No có?. Mamy nadziej?, ?e ko?cz?c znajomo?? z obecnym kochankiem (przysz?ym m??em?) b?dzie troch? bardziej taktowna.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>