www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Madonna i Guy Ritchie rozwodz? si?!

B?dzie oficjalne o?wiadczenie…


A jednak. Nawet znajomi pary nie maj? ju? z?udze?. Jak donosi Super Express:
Powodem rozstania jest adpocja kolejnych dzieci, której chce Madonna. Guy, cho? – jak podkre?la – kocha swojego adoptowanego syna 3-letniego Davida Band?, to nie chce ju? wi?cej dzieci.
Guy uwielbia Davida i cieszy si?, ?e zdecydowali si? na adopcj?. Ale nie chce adoptowa? kolejnych dzieci, gdy w jego ma??e?stwie nie dzieje si? najlepiej. To jest prawdziwa ko?? niezgody mi?dzy nim a Madonn?. Zgadzaj? si?, ?e dzieci nie powinny by? ?wiadkiem ich k?ótni, dlatego zdecydowali si? na rozwód – mówi ?ród?o.

No pi?knie. Nie chc?, by dzieci by?y ?wiadkiem k?ótni… Ale w takim razie zajmie si? t? trójk? szkrabów?

PS. Mamy nadziej?, ?e zachowaj? klas? i nie b?d? si? przynajmniej publicznie obrzuca? b?otem.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>