www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Madonna i Guy dogadali si??

Na to wychodzi!


dailymail

Jeden z „najs?ynniejszych” rozwodów ?wiata zdaje si? powoli dobiega? ko?ca. Okazuje si? bowiem, ?e je?li wszystko pójdzie zgodnie z planem, to para rozwiedzie si? do ko?ca listopada.

Je?li chodzi o nowe fakty w tej sprawie, to mamy pewien niesmak. Madonna zaproponowa?a Guyowi, ?eby zrzek? si? roszcze? finansowych, je?li chce si? widywa? z dzie?mi…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>