www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Madonna cudownie ozdrowia?a?

Ju? przesta?a si? smuci? po rozwodzie…


nymag


Nie wiemy, jak j? nazwa?, ale najbardziej chyba pasuje okre?lenie – hipokrytka… No bo jak inaczej rozumie? takie zachowanie? Najpierw wy?ywa si? na swoim m??u, pó?niej bierze rozwód, nast?pnie pokazuje  Guyowi „fuck you” ze sceny a potem… umawia si? ze swoim kochankiem, Alexem Rodriguezem.

Szybko droga Madonno, szybko…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>