www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Maciej Or?o?, go?y i nie weso?y?!

Ju? nied?ugo u?miech mo?e znikn?? z twarzy Macieja Or?osia. I to na sta?e. Sam nie mo?e uwierzy?, jak wysokich alimentów za?yczy?a sobie by?a ?ona!!

Ewa Or?o? wie jak zadba? o dobre samopoczucie by?ego m??a. Matka dwóch synów pana Macieja, która dot?d otrzymywa?a miesi?cznie 5 ty. z? alimentów za??da?a podwy?ki. Bagatela 400%. Na 20 tys. z? nie koniec, gdy? dorzuci?a do tego 900 tys. zaleg?o?ci.

Or?o?_Maciej

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>