www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Maciej Dowbor: Kredyt wi??e lepiej, ni? ?lub!

Czy?by to by? apel!?

A mo?e po prostu próba obrony?

O ?lubie Maciej Dowbora Dowbora i Joanny Koroniewskiej by?o g?o?no jeszcze wtedy, gdy Joasia by?? w ci??y. Teraz, gdy ju? razem z Ma?kiem ciesz? si? rodzicielstwem, wydawa?oby si?, ?e decyzja o zalegalizowaniu zwi?zku b?dzie wyp?ywa? naturalnie. A jednak …

Twoje Imperium cytuje Dowbora.

Nie b?d? si? ?eni? dlatego, ?e mam dziecko. Jeste?my razem od wielu lat i bardzo nam dobrze ze sob?. Nie jestem przeciwnikiem ?lubu, ale uwa?am, ?e kredyt hipoteczny bardziej wi??e dwójk? ludzi ni? papier z urz?du…[…]

Nasz zwi?zek jest fantastyczny. mamy cudowne dziecko i dobrze pouk?adan? sfer? finansow?. ?lub nie jest nam potrzebny.

Ciekawe, czy ukochana Dowbora, Joasia Koroniewska podpisuje si? pod tym stwierdzeniem? W ko?cu Dowbor mówi „my” …

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>