www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

„?zy” okradzione?

Zespó? Ani Wyszkoni ma problem

„Bus, którym podró?uje zespó?, zosta? bowiem okradziony. – Skradziono nam wszystkie gitary akustyczne, ubrania, samochodowy sprz?t audio-wizualny, dokumenty oraz mnóstwo mniej lub bardziej cennych drobiazgów osobistych – t?umacz? na swoim internetowym blogu muzycy. I oczywi?cie apeluj? o pomoc w schwytaniu z?odziei.” – donosi Fakt.

Starsi ludzie w takich sytuacjach mówi? „na biednego nie trafi?o”…Mamy jednak nadziej?, ?e grupie uda si? odzyska? cho? cz??? cennego sprz?tu.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>