www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Lucy Gordon nie ?yje!

Pope?ni?a samobójstwo, CHYBA.


Bo w?a?ciwie to nic w tej sprawie dok?adnie nie wiadomo… Lucy, która s?aw? zyska?a przy okazji grania w trzeciej cz??ci Spiderman’a cierpia?a na depresj? – niedawno zabi? si? jej przyjaciel. Po tym zdarzeniu za?ama?a si? psychicznie.

Jednak nie na tyle, ?eby si? zabi? – przynajmniej tak twierdzi policja i psycholog. Kariera Gordon w?a?nie zacz??a nabiera? tempa, dziewczyn? zapraszali do grania w superprodukcjach, mia?a si? pojawi? w Cannes…

Policja sprawdza zarówno w?tek samobójstwa (przez powieszenie), jak i… morderstwa. Co z tego b?dzie? Nie wiadomo, ale mówi si?, ?e obecny kochanek Lucy mo?e by? zamieszany w spraw?. I to niezbyt pozytywnie zamieszany.

//Foto by: PR Photos


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>