www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Lubaszenko na ostrej diecie!

Olaf Lubaszenko postanowi? raz na zawsze po?egna? si? z nadwag?!

Aktor od pewnego czasu prezentowa? okaza?? tusze, któr? najwyra?niej zacz??a mu przeszkadza? lub, co pewne nie by?o bez znaczenia mia?a wp?yw na jego zdrowie. To zapewne z tych powodów aktor postanowi? zadba? o siebie. Jak dowiadujemy si? z tygodnika Na ?ywo Lubaszenko wyjecha? do specjalnego o?rodka …

Przez dwa tygodnie Olaf wstawa? przed godz. 7 i maszerowa? na gimnastyk?. Po niej jad? ?niadanie – zakwas buraczany i surówki, a potem ?wiczy? na sali gimnastycznej lub uprawia? nordic-walking. Na obiad i kolacj? te? by?y tylko warzywa. W przerwach mi?dzy zaj?ciami aktor móg? korzysta? z zabiegów odchudzaj?cych i porad miejscowego kucharza

Tylko czy dwa tygodnie takiego pobytu s? wystarczaj?ce?

Lubaszenko_Olaf

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>