www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Lohan zostanie ?ydówk??

Tak twierdzi na swojej oficjalnie stronie!


people


Po nieudanych eksperymentach z kaba?? i scjentologi? Lohan postanowi?a zainteresowa? si? judaizmem. Gwiazdka nawet posz?a do synagogi i rozmawia?a z rabinem. Powa?nie rozwa?a zmian? wyznania…

Dla nas to troch? dziwne – wygl?da to tak, jakby na si?? szuka?a jakiej? wiary. Po?yjemy, zobaczymy. Znaj?c Lindsay pewnie pomys? „upadnie” za jakie? dwa tygodnie i dowiemy si?, ?e teraz zastanawia si? nad przej?ciem na islam.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>