www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Liszowska zdominowa?a „Jak oni ?piewaj?”

Najbardziej ucierpi na tym Krzysztof Ibisz

„Ca?y zespó? „Jak oni ?piewaj?”, od producenta a? po obs?ug? techniczn?, jest zachwycony Liszowsk?. Ona udowadnia, ?e ?wietnie si? sprawdza w tego typu show i umie porwa? za sob? publiczno??. Swojego zadowolenia nie kry? równie? sam Rinke Rooyens (40 l.), producent programu. Jedyn? osob?, która po programie mia?a nieco kwa?n? min?, by? w?a?nie Krzysztof” (Fakt)

Wygl?da na to, ?e wraz z odej?ciem z programu prowadz?cej Kasi Cichopek, sko?czy?a si? te? era Ibisza.

Ciekawe czy on sam zawalczy o popularno??, czy w nast?pnej edycji programu b?dzie wymiana tym razem prowadz?cego „Jak oni ?piewaj?”.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>