www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Liszowska si? przefarbowa?a – foto!!!

Sprawd?, czy ta decyzja by?a przemy?lana?

W fina?owej ods?onie Jak oni ?piewaj?, Joanna Liszowska wyst?pi?a w br?zowych w?osach. Trudno nam o korzystne wra?enie maj?c porównanie przed „metamorfoz?”. Czy Joasia dokona?a s?usznego wyboru?

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>