www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Liszowska schud?a 10 kilo i odchudza si? dalej!

Postanowi?a zrezygnowa? ze swoich apetycznych kszta?tów!?

O figurze Joasi Liszowskiej sporo mówi si? nie od dzisiaj. A wszystko za spraw? jej apetycznych kszta?tów i masywnej sylwetki. A przecie? Liszowska jest pi?kn? kobiet?, na któr? nie mo?na nie zwróci? uwagi. St?d cz?ste wahania jej wagi s? tak skrupulatnie ?ledzone.

Liszowska_Joanna

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>