www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Liszowska porzuca showbiznes!?

Tak twierdzi tygodnik „?wiat i ludzie”. Jeszcze niedawno aktorka podkre?la?a, ?e chce bra? udzia? w nowych produkcjach i rozwija? si? wokalnie. Co j? tak zmieni?o?

Miłość… Od kiedy pozna?a swojego obecnego partnera skupia si? wy??cznie na nim. Mo?e pozwoli? sobie na zastój w pracy, poniewa? zwi?zana jest ze szwedzkim milionerem.

Liszowska_Joanna

Ola planuje teraz podbi? zagraniczne rynki, wi?c potrzebuje du?ego wsparcia od Joanny. Czy Liszowska po?wi?ci rozwijaj?c? si? karier? na rzecz rodziny?

Liszowska_Joanna

Liszowska_Joanna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>