www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Liszowska nie we?mie ?lubu ko?cielnego!?

Nie zobaczymy jej w bia?ej sukni?

Tygodnik Na ?ywo donosi, ?e aktorka ju? jest w trakcie zaawansowanych przygotowa? ?lubnych. Jednak nie b?dzie to tradycyjna ceremonia.

Pono? ukochany Joasi jest wyznania lutera?skiego, stad odb?dzie si? tylko ceremonia cywilna. Czy w takim  razie nie zobaczymy Liszowskiej w pi?knej, bia?ej sukni ?lubnej?

Liszowska_Joanna

1 2

Wpisz komentarz

 1. 31 maja 2010 16:43

  sukienki:

  sukienki…

  Eleganckie suknie wizytowe oferuj? sklepy tradycyjne i internetowe, a ich wybór jest naprawd? spory. To, jakie kreacje wizytowe dominuj? w danym sezonie, okre?la moda– suknie wizytowe s? bowiem na wp?yw mody bardzo podatne i praktycznie w ka?…

 2. 1 czerwca 2010 15:24

  sukienki slubne:

  sukienki slubne…

  Dwóch ?o?nierzy posz?o si? odla?, zostawili agregat, który w mi?dzyczasie kto? zajuma?. Agregat kosztowa? 5 tys. zetów, nale?a? do warszawsiej stra?y miejskiej, o?wietla? liter? P jak Powstanie Warszawskie. Bez agregatu P nie ?wieci….

Podobne posty:

/* */?>