www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Liszowska nie b?dzie ?y?a tylko o sa?acie!!!

Kolejne potwierdzenia Liszowskiej, ?e nie zamierza si? wcale odchudza?! Czy ona naprawd? ma gdzie? swoj? dalsz? karier?!?

Ju? ostatnio znajomi Joasi donosili prasie, ?e ch?opak Liszowskiej Oli lubi kobiety du?ych rozmiarów, dominuj?ce …

Liszowska_Joanna_Ibisz_Krzysztof


Teraz sama Joasia w jednym z kolorowych magazynów stanowczo potwierdza, ?e nie b?dzie ?y? tylko o sa?acie i nie zmieni swojej wagi.

Liszowska_Joanna

Gdyby by?a to tylko kwestia prywatna, waga Joasi nie interesowa?aby nikogo, ale w ?wietle ostatnich wypowiedzi przedstawicieli telewizji, o tym, ?e Liszowska robi si? ma?o interesuj?ca dla odbiorców (nie znajdzie pracy!!!) chyba powinna jednak zadba? o normaln? sylwetk? …

Liszowska_Joanna_Ibisz_Krzysztof


Co o tym s?dzicie?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>