www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Liszowska na celowniku Wojewódzkiego!

Czy Kuba nie móg?by spokojnie spa? bez szyderstw!?

Wojewódzki znany jest z tego, ?e od czasu do czasu bierze kogo? pod lup? i okrasza pikantn? krytyk?. Tym razem nie odpu?ci? Joannie Liszowskiej.

Kiedy ca?y ?wiat raduje si? z Joasi?, ?e jej ?ycie osobiste w ko?cu nabra?o t?czowych barw, Kuba wylewa na Liszowsk? wiadro zimnej wody. W Polityce napisa?:

„To jest dziewczyna, na któr? zawsze mo?na liczy?. Przed narzeczonym, w trakcie narzeczonego i po narzeczonym. Lubi sobie pogada? o tym w prasie ze zdj?ciami. Tym razem w periodyku „Viva!” na jedenastu stronach udowadnia, ?e, cytujemy: „prywatno?? jest moja”. To mi?e”

Liszowska_Joanna


Wojewódzki_Kuba

Uszczypliwo?? jest w stylu Kuby. Tylko zastanawiamy si?, kiedy przyjdzie taki dzie?, gdy Kuba trafi na mocniejszego i przeczyta na swoj temat kilka szyderczych fraz.

Wojewódzki_Kuba

Wojewódzki_Kuba


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>