www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Liszowska ma problemy ze ?lubem!

Jak si? okazuje, zwi?zek Joanny Liszowskiej i Oli Serneke jest mocno skomplikowany. Partner, biznesmen z ogromn? fortun? i … ojciec. Ola Serneke ma 3-letni? córk? z poprzedniego zwi?zku!

Jak czytamy w „Twoim Imperium” Joasia ma ci??ki orzech do zgryzienia. Wszyscy, którzy oczekiwali rych?ego ?lubu pi?knej Polki z Ol? Serneke b?d? musieli uzbroi? si? w cierpliwo??. Bo sprawa jest zagmatwana.

Liszowska_Joanna

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>